• 0
Biuro rachunkowe

Podatek od nieruchomości właściciela posesji

Nieruchomości w KrakowiePodatek od nieruchomości płaci zawsze właściciel. Obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie do Urzędu (np. w mieście Kraków) zmiany sposobu przeznaczenia nieruchomości np. poprzez zajęcie budynku na działalność‡ gospodarczą…. Jeżeli budynek mieszkalny został w całości lub w części zajęty na prowadzenie działalności podlega opodatkowaniu według stawki przewidzianej dla budynku lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunek jaki musi być‡ spełniony to faktyczne zajęcie budynku pod działalność z wyłączeniem jego funkcji mieszkalnej. Wyjątkiem jest jednak gdy budynek mieszkalny lub jego część‡ np. lokal jest zajęty na działalność‡, ale nadal to pomieszczenie jest wykorzystywane jako mieszkanie (np. biurko w pokoju), wówczas nie obowiązuje wyższa stawka. Budynek lub jego część nadal jest opodatkowana wg stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych. Najlepiej jednak tego typu sprawy powierzyć zaufanemu rewidentowi z Krakowa. A jeśli zamierzasz otworzyć w zakupionej nieruchomości przedstawicielstwo zagranicznej firmy, to musisz pamiętać jeszcze o złożeniu odpowiednich dokumentów.

Podsumowując:wypisanie_dokumentow

Jeśli przedsiębiorca jednocześnie mieszka w pokoju, w którym pracuje na rzecz swojej firmy, nie musi płacić wyższej stawki podatku od nieruchomości. W celu uniknięcia nieporozumień z urzędnikami najlepiej porozumieć się z rewidentem  i nie zaliczać w koszty firmy część wydatków związanych z eksploatacją mieszkania typu gaz, prąd itp. – ale kwestie rozliczania to już temat dla dobrego biura księgowego.


  • 0
paragon za paliwo a księgowanie

Paragony za paliwo a księga podatkowa

Zgodnie §14 ust. 5 rozporządzenia, jedynie wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być udokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem paragon następujące cechy: datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon, określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru zgodnie z zapisami §14 ust. 4 rozporządzenia

„Read More”

  • 0
wypisanie_dokumentow

Jakie dokumenty należy złożyć przy otwieraniu przedstawicielstwa zagranicznej firmy?

W związku z typowymi dla gospodarki Polski uwarunkowaniami coraz więcej przedsiębiorstw stoi przed potrzebą/koniecznością uruchomienia filii zagranicznej. Otwierając przedstawicielstwo swojej firmy poza granicami RP warto zdawać sobie sprawę z faktu, że jest to ważna decyzja często obarczona sporym ryzykiem. W naszej ocenie najlepiej w tej sprawie skontaktować się ze swoją zaufaną księgową. Może się zdarzyć, że biuro rachunkowe z którym mamy aktualnie podpisaną umowę niekoniecznie podoła postawionemu zadaniu w sposób satysfakcjonujący przedsiębiorcę. W takim przypadku najlepiej skorzystajmy z wyszukiwarki księgowych na stronie www.sumiennyksiegowy.pl. Znajdziemy tam duży wybór doświadczonych biur księgowych które prezentują szczegółowy opis swoich działalności i świadczonych usług. Podczas wyboru poza określeniem oczekiwanej lokalizacji można kierować się również czy ocenami użytkowników, posiadanymi certyfikatami a także (a może przede wszystkim?) referencjami. Dobre biuro księgowe posiada księgowa z certyfikatem.

Każde przedsiębiorstwo współpracujące z zagranicznymi firmami, musi również wiedzieć, jak powinien wyglądać paragon za paliwo kupione za granicą, tak by mogły zostać ujęte w księdze podatkowej.

Bez względu na wybór biura rachunkowego warto do rozmowy z księgowym/doradcą być dobrze przygotowanym. Warto wiedzieć, że niezbędne czynności konieczne do otworzenia zagranicznego przedsiębiorstwa obejmują obszary:

Dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, prowadzone przez Ministra Gospodarki.

Do składanego w tym celu wniosku należy dołączyć:

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, na dzień dzisiejszy wynosi ona 1000 zł

– odpis dokumentu, który potwierdzi rejestrację przedsiębiorcy za granicą

– odpis dokumentu który wskazuje osobę do reprezentacji, zasady reprezentacji czy adres siedziby

– kopia dokumentu zawierająca prawo do lokalu za granicą

Wniosek ten musi zawierać: nazwę firmy wraz z siedzibą, formą przedsiębiorcy zagranicznego i przedmiotem działalności. Dodatkowo adres siedziby w której są przechowywane dokumenty firmowe oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego przedstawicielstwa.

Podsumowując: założenie przedstawicielstwa zagranicznego to ważna decyzja przy podejmowaniu której warto skorzystać z usług doświadczonego biura księgowego. My polecamy te najlepsze – zweryfikowane przez SumiennyKsiegowy.pl 


SPRAWDŹ ››

Najnowsze komentarze

    Kategorie