Paragony za paliwo a księga podatkowa

  • 0
paragon za paliwo a księgowanie

Paragony za paliwo a księga podatkowa

Zgodnie §14 ust. 5 rozporządzenia, jedynie wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być udokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem paragon następujące cechy: datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon, określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru zgodnie z zapisami §14 ust. 4 rozporządzeniaTylko i wyłącznie paragony zawierające dane wspomniane powyżej mogą zostać ujęte w księdze podatkowej chyba że jesteś zwolniony z VATu.

Organy podatkowe bardzo często kwestionują podatnikom koszty udokumentowane samymi paragonami, czy innymi wydrukami, na których nie wskazano danych podatnika. Podobnie jest, gdy chodzi o podatek od nieruchomości. Ważne aby o tym pamiętać a jeśli Ty nie chcesz pamiętać to na pewno powinna pamiętać o tym Twoja księgowa z Zabrza.

Wszelkich zapisów w księdze dokonujemy w języku polskim oraz polskiej  walucie mówi o tym § 12 ust. 1 rozporządzenia. Dlatego wszelkie kwoty występujące na paragonie podatnik zobowiązany jest przeliczyć na złote. Wszelkie koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia obliczanego kosztu. W naszym przykładzie dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia paragonu. a naszymi finansami zajmuje się księgowa z Łodzi

Wydatki na zakup paliwa ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.


Leave a Reply

SPRAWDŹ ››


SPRAWDŹ ››

Kategorie