Paragony za paliwo a księga podatkowa

  • 0
paragon za paliwo a księgowanie

Paragony za paliwo a księga podatkowa

Zgodnie §14 ust. 5 rozporządzenia, jedynie wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być udokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem paragon następujące cechy: datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon, określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru zgodnie z zapisami §14 ust. 4 rozporządzenia

„Read More”

SPRAWDŹ ››


SPRAWDŹ ››

Kategorie