Jak uzyskać pieniądze z 500+ w Jaśle?

  • 0

Jak uzyskać pieniądze z 500+ w Jaśle?

Program Rodzina 500+ zapewnia regularne wsparcie finansowe dla rodziców i opiekunów wychowujących dzieci. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na dochód rodziny na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Kwota 500 zł wypłacana będzie, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Ponadto rodziny o niskich dochodach, również otrzymają wparcie na jedyne i pierwsze (jeżeli mają więcej niż jedno) dziecko po spełnieniu wymaganych kryteriów dochodowych. Program ruszył już 1 kwietnia 2016 r., a jego głównym celem jest wspieranie polskich rodzin, zwiększenie przyrostu naturalnego a także zatrzymanie obywateli w kraju.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” otrzymać mogą rodzice jak i opiekunowie prawni i faktyczni dziecka. O wsparcie ubiegać mogą się rodziny na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na uzyskane dochody. Świadczenie 500+ mogą otrzymać, także rodzice na pierwsze i jedyne dziecko, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto. W przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne dochód ten się zwiększa i nie może przekroczyć 1200 zł netto na osobę.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek w Jaśle?

Aktualnie do programu można przyłączyć się w dowolnym monecie. Raz złożony wniosek obowiązuje przez cały rok. Jedynie pierwsza tura składania wniosków został wydłużona i trwa od kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. Wniosek złożyć można w wersji papierowej lub elektronicznej.

a) Osobiście:

  • w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przy ul. Floriańskiej 8a (II piętro).

b) Elektronicznie:

  • bankowość elektroniczna (liczne działajace w Polsce banki na swoich stronach utrzymują odpowiednie zakładki z informacjami)

  • Portala Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Dzieci uprawnionych do skorzystania z programu 500+ w Jaśle jest ok. 205,336. Do 17 czerwca wypłacono ponad 220,223,792 zł. Środki pieniężne przekazywane są do poszczególnych gmin na bieżąco. Mieszkańcy Jasła są pozytywnie nastawieni do programu Rodzina 500+ mając nadzieję, iż sytuacja uboższych rodzin, dzięki rządowemu wsparciu znacznie się poprawi. Ciekawi nas co sądzą o tym znani mieszkańcy miasta i powiatu np.: Michał Szpak. Księgowa Jasło twierdzi, że bez wątpienia program przyczyni się poprawy sytuacji rodzin i dzieci. Już widać zwiększony ruch w sklepach. Szacuje się też, że zyska branża usługowa szczególnie w takich obszarach jak nauka (język, korepetycje) czy sport (besan, zajęcia na świeżym powietrzu). Generalnie przydatność Programu 500+ w pięknym Jaśle jest naszym zdaniem bezdyskusyjna.

Ważna informacja dla rodzin w Jaśle

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500 plus, przysługuje już na każde dziecko do 18. roku życia, dochody uzyskiwane przez rodzinę nie mają w tym wypadku znaczenia.  Liczba dzieci objętych pomocą wzrośnie więc zapewne na całym Podkarpaciu.


SPRAWDŹ ››


SPRAWDŹ ››

Kategorie